OBIECTIVE TURISTICE CULTURALE

Mănăstirea Războieni

Obiectivul cu cea mai mare popularitate și importanță din regiune este Mănăstirea Războieni – ctitorie a domnitorului Ștefan cel Mare construită în secolul al XV-lea, după lupta avută aici cu trupele Imperiului Otoman. Dr. Emanoil Riegler sublinia în volumul Cuvântări, tipărit la Iași, că trebuie luate măsuri de conservare a bisericii-mausoleu și că „orice român care-și iubește țara trebuie să viziteze acest monument secular, ca un omagiu de recunoștință către marele voievod Ștefan și ostașii lui, care și-au pierdut viața lor pentru pace și neam”. (Botez, Macovei, Tacu, & Turcu, 1977)

Monumentul bătăliei de la Valea Albă – Războieni

Inaugurarea sa a avut loc la 27 octombrie 1897, monumentul fiind dedicat luptei pe care a purtat-o Ștefan cel Mare pe aceste meleaguri. 

Inițiativa construirii monumentului a avut-o istoricul V. A. Urechea, membru al Academiei Române și vicepreședinte al Senatului, cu contribuția ofițerilor din Regimentul 15 „Războieni”, iar monumental propiu-zis a fost construit din marmură de Tarcău de sculptorul alsacian Weisenberger, aflat atunci la Piatra Neamț. (Oltean, 2004).