Monumentul bătăliei de la Valea Albă – Războieni

Monumentul Eroilor de la Valea Albă

Inaugurarea sa a avut loc la 27 octombrie 1897, monumentul fiind dedicat luptei pe care a purtat-o Ștefan cel Mare pe aceste meleaguri. 

Inițiativa construirii monumentului a avut-o istoricul V. A. Urechea, membru al Academiei Române și vicepreședinte al Senatului, cu contribuția ofițerilor din Regimentul 15 „Războieni", iar monumental propiu-zis a fost construit din marmură de Tarcău de sculptorul alsacian Weisenberger, aflat atunci la Piatra Neamț. (Oltean, 2004).

Prin concepția sa arhitectonică, monumentul realizat de sculptorul alsacian Weisenberger simbolizează marea confruntare de la Valea Albă. Deasupra coloanei de granit se afla un vultur din bronz care sfâşia un drapel turcesc, mai jos-un vultur şi o cruce, iar sub cruce - un basorelief înfățişând lupta de la Războieni și pe Sfântul Voievod Ştefan

În preajma monumentului a apărut parcul cu tei unde, începând cu anul 1903, are loc anual Sărbătoarea Războienilor. 

Monumentul a fost renovat în mai multe rânduri. În vara anului 2022, la Sărbătoarea Războienilor de pe 26 iulie, celebrând 125 de ani de la inaugurarea acestuia, prin fonduri europene și guvernamentale, s-a reușit o restaurare completă atât a acestuia, cât și a parcului de tei din jurul acestuia – căi de acces, construirea pietonalului și a porții de acces, iluminat arhitectural,  reconfigurarea platoului și a spațiului verde. Statuia inițială a dispărut, acesta a fost înlocuit cu un alt vultur de mai mici dimensiuni, inferior din punct de vederea artistic. 

În perioada 2018-2022  monumentul a fost restaurat și consolidat în cadrul proiectului de finațare „AFIR – Asociația Ținutul Răzeșilor”, în valoare de 137.565.28 euro. Obiectivul este creșterea atractivității și promovării valorilor culturale ale teritoriului GAL-Țiutul Răzeșilor, pentru integrarea acestuia în circuitul turistic din regiunea Nord-Est. Pentru inaugurarea din anul 2022, a fost refăcută statuia din vârful obeliscului, cu mențiunea că s-a avut în vedere replicarea celei inițiale, din bronz, din anul 1897 care ținea în gheare un steag de luptă capturat de la inamic, cu Semiluna în vârful hampei și în cioc crucea, simbol al creștinismului.

Toate aceste lucrări de consolidare au în vedere punerea în valoare a monumentului din Războieni. Pădurea de tei din jurul acestuia creează un cadru plăcut pe tot parcursul anului, în special în zilele de primăvară. De asemenea, Sărbătoarea Războienilor se bucură de un cadru amenajat de desfășurare, cu elemente dispuse corect și calitativ în jurul monumentului, dar și pentru o experiență îmbogățită deoarece facilitățile create fac din acest loc unul potrivit recreerilor și plimbărilor în aer liber, atât pe timp de zi, cât și seara, întreg parcul fiind luminat corespunzător.