RĂZBOIENI, 

COMUNITATEA TA!

Monumentul eroilor de la Valea Albă

Inaugurarea sa a avut loc la 27 octombrie 1897, monumentul fiind dedicat luptei pe care a purtat-o Ștefan cel Mare pe aceste meleaguri. 

Inițiativa construirii monumentului a avut-o istoricul V. A. Urechea, membru al Academiei Române și vicepreședinte al Senatului, cu contribuția ofițerilor din Regimentul 15 „Războieni”, iar monumental propiu-zis a fost construit din marmură de Tarcău de sculptorul alsacian Weisenberger, aflat atunci la Piatra Neamț. (Oltean, 2004).

Prin concepția sa arhitectonică, monumentul realizat de sculptorul alsacian Weisenberger simbolizează marea confruntare de la Valea Albă. Deasupra coloanei de granit se afla un vultur din bronz care sfâşia un drapel turcesc, mai jos-un vultur şi o cruce, iar sub cruce – un basorelief înfățişând lupta de la Războieni și pe Domnitorul Ștefan cel Mare. Mihail Sadoveanu ne aminteşte un fapt, însemnat pe o placuță prinsă în monument:  „Aici s-a dat cea mai crâncenă bătălie din veacurile Moldovei”.