PROMOVAREA DEZVOLTĂRII LOCALE PRIN INTERMEDIUL TURISMULUI SUSTENABIL

Localitatea Războieni este situată în Regiunea Nord-Est, regiune care deține bunuri de patrimoniu foarte valoroase, atât din perspectiva patrimoniului imobil (edificii religioase, conace si clădiri reprezentative), cât si a celui mobil (obiecte de tezaur, de artă bisericeasă sau de arte vizuale din trecut, etc.). 

Este o localitate cu potențial turistic ridicat, având o concentrare mare de resurse turistice și antropice. Printre obiectivele de interes turistic din zonă se numără:

– „Monumentul Eroilor căzuți în lupta de la Valea Albă”, amplasat în intravilanul satului Razboienii de Jos, com. Razboieni, în zona centrală a comunei, în parcul comunei Razboieni, nu departe de Mănăstirea Războieni, monument istoric de importanță națională şi universală.

– Mănăstirea „Sf. Arhangheli Mihail si Gavril”, construită de Ştefan cel Mare, în anul 1496, la 20 de ani după bătălia de la Valea Albă în memoria vitejilor căzuți în luptă.

Asociația „Centrul de resurse RE-START” a semnat, in data de 11 august 2022, contractul de finantare pentru proiectul „Promovarea dezvoltarii locale prin intermediul turismului sustenabil”, cod SIPOCA 937, cod MySMIS2014+ 151169. 

Obiectivul general al proiectului

Implicarea activă a Asociației „Centrul de Resurse Re-Start" în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local a com. Războieni din județul Neamț prin consultare publică cu autoritățile publice locale și cetățeni în vederea elaborării unei Strategii de dezvoltare și promovare turistică și sprijinirea de inițiative de dezvoltare a responsabilității civice privind dezvoltarea durabilă, fapt ce va determina creșterea nivelului de dezvoltare locală pe termen lung.

Obiectiv specific 1

Creșterea gradului de conștientizare și implicare civică a cetățenilor din Comuna Războieni, județul Neamț, precum și a partenerilor sociali, a ONG-urilor și a altor actori sociali relevanți din zona localității Războieni, cu privire la potențialul turistic al acestei localități prin dezvoltarea unui instrument inovativ pentru promovarea dezvoltării la nivel local și consultare publică.

Obiectiv specific 2

Elaborarea Strategiei de dezvoltare și promovare a turismului din Comunei Războieni, județul Neamț, pe baza consultării publice dintre asociație și autoritățile locale, parteneri sociali, ONG-uri și alți actori sociali relevanți din zona localității Războieni și cetățeni.

Obiectiv specific 3

Creșterea responsabilității civice privind dezvoltarea durabilă prin realizarea de activități în acest sens cu un grup de 60 de elevi, înscriși la Școala Gimnazială „Constantin Virgil Gheorghiu” din Războieni.

395.390,18 lei

329.360,03 lei

58.122,35 lei

12 luni, între 11.08.2022-10.08.2023

REZULTATE ASTEPTATE
Rezultat proiect 1
1 Strategie de Dezvoltare și promovare turistică a Comunei Războieni, județul Neamț.
Rezultat proiect 2
1 Platformă inovativă pentru promovarea dezvoltării/turismului la nivel local și pentru consultare publică, care are integrat și instrumentul de cercetare (chestionar/interviu).
Rezultat proiect 3
60 de elevi care sunt înscriși la Școala Gimnazială „Constantin Virgil Gheorghiu” din Războieni participă la activități de dezvoltare a responsabilității civice privind dezvoltarea durabilă: organizarea de excursii în comuna Războieni.
Rezultat proiect 4
1 Parteneriat încheiat între Solicitant și ONG-uri/Parteneri sociali cu comunitatea locală.
Rezultat proiect 5
60 de elevi care sunt înscriși la Școala Gimnazială „Constantin Virgil Gheorghiu” din Războieni participă la activități de dezvoltare a responsabilității civice privind dezvoltarea durabilă: acțiuni de plantare arbori și ecologizare.
Previous
Next

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020!